Reanimatie en A.E.D.

Aangezien "een veilig gevoel" bij onze vereniging hoog in het vaandel staat, werden er jaarlijks AED- en reanimatietrainingen gevolgd die door de gemeente werd aangeboden. De trainingen werden het laatst gehouden op 25 september en 2 oktober 2019 in het mfc "De Akkers". 23 Leden van onze vereniging hebben de cursus gevolgd, inclusief sport- en medische begeleiders, een aantal bestuursleden en "gewone" leden. Allen waren er van overtuigd, dat het een leerzame avond was. Iedereen heeft een certificaat verdiend.

Aangezien training alleen niet voldoende is wordt er regelmatig een onaangekondigde oefening gehouden in de sportzaal.

We hopen, dat we de opgedane kennis nooit in de praktijk hoeven te brengen, maar je weet het nooit.

De trainingen worden niet meer door de gemeente, vanwege andere prioriteiten, georganiseerd. 

Binnen het bestuur wordt gekeken om deze, zo noodzakelijke training, op kosten van de vereniging te organiseren.

Wij houden u op de hoogte.