Bestuur

Tijdens de jaarvergadering op 6 april 2022 zijn er nieuwe bestuursleden benoemd.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

NAAM FUNCTIE E-MAILADRES
H.K. de Wit voorzitter voorzitter@exhart.nl
M. van Dongen   secretaris secretaris@exhart.nl
Y.E. de Boer algemeen bestuurslid secretaris@exhart.nl
vacature penningmeester penningmeester@exhart.nl
L. Bussink sociale contacten info@exhart.nl
R.L. Siegers algemeen bestuurslid info@exhart.nl
J. van der Sluis materiaalbeheer materiaal@exhart.nl

De financiële en ledenadministratie wordt, tot er een nieuwe penningmeester is gevonden, waargenomen door Ton van Wijngaarden.