Bestuur

Tijdens de jaarvergadering op 3 april 2019 zijn er nieuwe bestuursleden benoemd en twee herbenoemd.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen: 

 

J. Siemons Voorzitter voorzitter@exhart.nl
T. van den Born Secretaris secretaris@exhart.nl
A.M. van Wijngaarden Penningmeester penningmeester@exhart.nl
L. Bussink-van der Torre  Sociale contacten sociaalcontact@exhart.nl
S. van der Meer Materiaalbeheerder materiaal@exhart.nl