Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

NAAM FUNCTIE E-MAILADRES
H.K. de Wit voorzitter voorzitter@exhart.nl
Vacature secretaris secretaris@exhart.nl
Y.E. Boer-van Woensel algemeen bestuurslid info@exhart.nl
R.J. Vriens penningmeester penningmeester@exhart.nl
E. Stout-van Houwelingen sociale contacten info@exhart.nl
A.C. Stok-Kramer algemeen bestuurslid info@exhart.nl
Vacature materiaalbeheer materiaal@exhart.nl

Beste (niet-)leden,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 april j.l. zijn vier (4) leden bestuursleden afgetreden:
- Secretaris (Mw. M.G. van Dongen-Jenssen)
- Algemeen bestuurslid Materiaalbeheer (Mw. J. van der Sluis)
- Algemeen bestuurslid Sociale Contacten (Mw. L.M. Bussink-van der Torre)
- Algemeen bestuurslid (Mw. R.L. Siegers)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 april j.l. zijn twee (2) nieuwe bestuursleden gekozen:
- Algemeen bestuurslid Sociale Contacten: Mevr. E. Stout-van Houwelingen.
- Algemeen bestuurslid: mevr. A.C. Stok-Kramer.
Wij feliciteren beide leden met hun benoeming en wensen hen veel succes en plezier in hun verenigingswerk.

Wij zijn derhalve nog op zoek naar twee (2) nieuwe bestuursleden voor onze vereniging:
- Secretaris
- Algemeen bestuurslid Materiaalbeheer
Heeft u interesse in een van deze functies dan kunt u contact opnemen via ons secretariaat (secretaris@exhart.nl).
Ook mensen die geen lid zijn van onze vereniging kunnen zich kandidaat stellen voor deze functies.


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Recreatiesportvereniging (ex) Hartpatiënten Spijkenisse

R.J. Vriens, Penningmeester