Sponsor onze vereniging via de "Club van 50"

De inkomsten van onze vereniging worden grotendeels verkregen uit de contributie. Daarnaast vragen wij elk jaar een subsidie aan bij de gemeente Nissewaard. Omdat ook voor onze vereniging de kosten stijgen en de gemeente sinds kort de AED- en reanimatiecursussen niet meer vergoedt, heeft het bestuur in de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2024 voorgesteld om de "Club van 50" te heractiveren. Dit is met algemene stemmen goedgekeurd.

De "Club van 50" is een groep mensen/bedrijven die onze vereniging een warm hart toedraagt en onze vereniging sponsort met een donatie van € 50,- per jaar (meer mag natuurlijk ook). Deze donaties kunnen "Anoniem" of "Bekend" worden gegeven.

Wilt u lid van de "Club van 50" worden, stuur dan een mailtje naar penningmeester@exhart.nl en wij sturen u de gegevens die u nodig heeft om uw donatie over te maken.

Bij voorbaat dank,

Namens het bestuur van Recreatiesportvereniging (Ex)Hart "Spijkenisse"
R.J. Vriens, Penningmeester