Algemene ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging wordt gehouden op 9 september 2020. Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is  dit een voorlopige datum.

 
De concept-notulen van de vorige ledenvergadering zijn per e-mail verzonden aan de leden, waarvan het e-mailadres bekend was bij de secretaris, anderen kregen deze in de sportzaal of per post. U kunt ze ook downloaden via onderstaande link.

Aangezien deze website openbaar is zijn de namen van personen om privacy redenen niet volledig vermeld.

Concept-notulen ALV 2019