Algemene ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging wordt gehouden op 9 september 2020 in het Wijkcentrum "De Akkers". Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is dit een definitieve datum. Tijdens deze vergadering moet er wel een afstand van 1.50 m. worden gehouden. De ruimte in de zaal is beperkt.

 
De concept-notulen van de vorige ledenvergadering zijn per e-mail verzonden aan de leden, waarvan het e-mailadres bekend was bij de secretaris, anderen kregen deze in de sportzaal of per post. U kunt ze ook downloaden via onderstaande link.

Aangezien deze website openbaar is zijn de namen van personen om privacy redenen niet volledig vermeld.

Concept-notulen ALV 2019