Harteraad

OVER HARTERAAD

Harteraad is er voor iedereen met hart- en vaataandoeningen. Er zijn veel mensen zoals jij. Er zijn meer dan een miljoen mensen met hart- en vaataandoeningen. Ineens ben je patiënt. Maar je bent vooral wie je bent. Ook al moet je sommige dingen aanpassen in je leven. Net als de mensen die het dichtst bij je staan. Harteraad begrijpt dat en helpt om verder te komen.

VEILIG BEWEGEN.

Nadat je behandeld bent, volgt een periode van revalidatie. Eerst onder begeleiding, maar daarna moet je het zelf doen. Maar heb je wel voldoende vertrouwen in je lijf? Hoe ver kan je gaan? Wat zijn de goede oefeningen voor jou? En wat als er toch iets gebeurt tijdens het sporten of bewegen?

Harteraad werkt met ruim 230 gecertificeerde beweegpartners door het hele land. Wij geven het predicaat beweegpartner als er een deskundige Harteraad beweegcoach is en bijvoorbeeld een AED. Op de Beweegzoeker vind je de Harteraad beweegpartners.   

DE WAPENFEITEN VAN HARTERAAD.

Harteraad brengt naasten met elkaar in contact.

Het leven naast iemand met een ernstige aandoening roept vragen op en zorgt voor onzekerheden. Met lotgenoten kun je je zorgen delen, elkaar tips geven en ondersteunen. Je bent niet de enige. Harteraad zorgt voor online contact via Facebook, maar organiseert ook jaarlijks een ontmoetingsdag speciaal voor naasten: partners, kinderen, ouders, broers, zussen of goede vrienden, allen zijn van harte welkom! Samen met andere organisaties werkt Harteraad aan Naasten in Beeld, een website en wegwijzer voor mensen die leven naast iemand met een aandoening.

Harteraad zorgt voor het terugdringen van het wisselen van medicijnen om niet-medische redenen.

In de apotheek krijgen hart- en vaatpatiënten vaak een ander medicijn mee dan zij gewend zijn. Zij krijgen dan een medicijn met dezelfde werkzame stof maar van een ander merk. Dit komt door verschillende vormen van medicijninkoop van zorgverzekeraars en apothekers. Mensen die moeten wisselen hebben meer last van bijwerkingen, ervaren meer problemen met het praktisch gebruik van hun geneesmiddel en gebruiken het minder trouw. Daarom maakt Harteraad zich sterk om het wisselen van medicijnen om niet-medische redenen terug te dringen.

Harteraad inventariseert de beschikbaarheid van telebegeleiding

Voor de derde maal heeft Harteraad ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra gevraagd, of zij telebegeleiding bieden aan hun patiënten met chronisch hartfalen en wat de kwaliteiten zijn van hun aanbod. Telebegeleiding is het op afstand begeleiden van patiënten. Mensen met hartfalen kunnen thuis hun gewicht, bloeddruk en/of hartslag meten en doorgeven. Behandelaar en patiënt kunnen zo volgen (monitoren) of deze waardes in orde zijn. We vinden, net als het Ministerie van VWS, dat alle chronische (hartfalen)patiënten die dat willen en kunnen zelf metingen moeten kunnen doen, al dan niet met monitoring op afstand. Telebegeleiding kan voor mensen met hartfalen bijdragen aan kwaliteit van leven, onafhankelijkheid, regie en (gevoel van) veiligheid.  

Verdere informatie is te vinden op de website van Harteraad.  Klik op onderstaande link om de website te openen:

Website Harteraad

Jaarverslag 2020

 

Nieuwsbrieven Harteraad

Via onderstaande links treft u de nieuwsbrieven aan van Harteraad:           

Nieuwsbrief 29 januari 2021

Nieuwsbrief 25 februari 2021

Nieuwsbrief 25 maart 2021

Nieuwsbrief 29 april 2021

Nieuwsbrief 27 mei 2021

Nieuwsbrief 1 juli 2021

Nieuwsbrief 19 augustus 2021

Nieuwsbrief 28 oktober 2021

Nieuwsbrief november 2021

Het is mogelijk om u aan te melden voor de nieuwsbrieven. Dat kunt u doen via de volgende link:

Gratis abonnement op nieuwsbrieven Harteraad.

     Link Campagne "Blijf Bewegen"
                              

 

Brief van de directeur van Harteraad i.v.m. de Coronacrisis.

Beste Harteraadgevers, 

Het zijn roerige en onzekere tijden waarin ieder van ons de persoonlijke gevolgen ondervindt. Mensen met ervaring met hart- en vaataandoeningen en hun naasten en mantelzorgers hebben in deze dagen een grote behoefte aan voor hen relevante informatie. Gelukkig weten ze Harteraad als betrouwbare bron, hiervoor te vinden. We werken met man en macht om de gewenste informatie te leveren. Harteraad is het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Alles wat we doen is gebaseerd op wat mensen aangeven dat belangrijk voor hen is. Dat geldt ook in deze periode die wordt beheerst door zorgen over het coronavirus. 

Harteraad heeft recent onder de achterban en via social media kanalen een vragenlijst uitgezet met de vraag: wat zijn je vragen en zorgen met hart- en vaataandoeningen in het licht van het coronavirus? Hierop zijn in korte tijd bijna 2.000 reacties ontvangen met ruim 600 specifieke vragen. Hierop is in afstemming met medisch specialist en bestuurslid Victor Umans een Q&A met 16 meest gestelde vragen gemaakt. Deze wordt via de website, berichten op social media en de nieuwsbrief verspreid. Onze berichtgeving hierover naar de media is o.a. overgenomen door BNR, Nationale Zorggids en Hart van Nederland. Met partner de Hartstichting kijken we naar mogelijkheden om deze informatie op grotere schaal te delen. Wat betreft het uitvragen heeft Harteraad er voor gekozen om peilingen en onderzoeken uit te stellen als daarvoor zorgverleners zoals ziekenhuizen, specialisten of professionals in de eerstelijns zorg nodig zijn. Wij vinden het nu niet passend om zorgverleners uit te nodigen voor deelname aan onderzoek terwijl de zorg onder steeds zwaardere druk staat.

De website is aangepast aan de actualiteit en er wordt gewerkt aan een ‘Corona dossier’ met steeds de meest actuele informatie voor mensen met een betrokkenheid bij het leven met hart- en vaataandoeningen. De corona pagina’s worden op de website worden ontzettend veel bezocht.

Steeds meer mensen schrijven zich in voor de nieuwsbrief. In deze tijd van extra informatiebehoefte komt die niet maandelijks maar wekelijks uit.

De bezetting en openingstijden van de Harteraadlijn zijn uitgebreid. Mensen kunnen elke dag van 10.00 tot 17.00 uur bellen met ervaringsdeskundige Harteraadgevers. Dank aan alle vrijwilligers die zich daarvoor inzetten! We willen graag uitbreiden naar de avonden toe. Momenteel is de Harteraadlijn al geopend op woensdagavond en we werken aan verdere avondopenstelling.

Helaas kunnen de activiteiten met en in de ziekenhuizen nu niet doorgaan. Mogelijk krijg je daar als vrijwilliger in de regio vragen over of loop je tegen andere zaken aan. We zitten voor je klaar. Mail met vrijwilliger@harteraad.nl en we nemen contact met je op.

Ook van onze 230 beweegpartners wordt veel wijsheid en creativiteit verwacht. Bewegen is immers van groot belang. Juist ook nu. Met hen wisselen we vormen voor bewegen op afstand uit en bekijken we of het mogelijk is die op grotere schaal online aan te bieden.

We denken na over online programmering in plaats van het aanbod dat tot op heden in persoon werd aangeboden. Daarbij is ook aandacht voor onze (inmiddels 11) online communities waar inmiddels bijna 6.000 mensen onder leiding van ervaringsdeskundige Harteraadgevers, tips met elkaar uitwisselen en elkaar steun bieden waar mogelijk. Hiervoor is extra ondersteuning in voorbereiding.

Momenteel zitten we in een fase waarin veel behoefte is aan informatie.  Toch anticiperen wel al op een volgende fase waarin we extra aandacht willen besteden aan de psychosociale aspecten van hart- en vaataandoeningen, in het bijzonder in deze tijden van extra belasting. Daarbij werken we aan mogelijkheden om de verbondenheid met de mensen en onze Harteraadgevers verder te vergroten zodat we onze dienstverlening daarop kunnen afstemmen en optimaliseren.

Dit is een periode met grote uitdagingen maar ook grote mogelijkheden om er voor heel veel mensen in Nederland te zijn. We zijn dankbaar hier een significante rol in te kunnen vervullen en dankbaar voor alle vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en partners die zich bij Harteraad aansluiten om zich in te zetten voor alle mensen in Nederland die betrokken zijn hart- en vaataandoeningen.  

Heb je daarbij vragen of suggesties laat het dan graag weten via vrijwilliger@harteraad.nl. Op grond hiervan bereiden we een online sessie voor waarin alles aan de orde kan komen.  

Ik wens iedereen heel veel sterkte en verbondenheid toe in de best mogelijke gezondheid.  

Met hartelijke groet,

Anke Vervoord

Directeur

 M: +31623126345